دایره دوستی درست

دایره دوستی درست

یکی یبار گفت،
.
“اگه به آدمای داخل دایره دوستیت نگاه کنی و انگیزه نگیری
.
در واقع دایره نداری، قفس داری.”
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!