۳ راه برای شکست در همه چیز در زندگی

3 راه برای شکست در همه چیز در زندگی

سه راه برای شکست در همه چیز در زندگی
.
۱. تمام مشکلاتت رو بنداز گردن بقیه
.
۲. راجع به همه چیز غر بزن
.
۳. شکرگزار نباش
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!