نداشتن دانش مالی ریسکه!

نداشتن دانش مالی ریسکه!

پدر فقیرم همیشه میگفت سرمایه گذاری کار ریسکی ای هستش
.
پدر پولدارم میگفت، نداشتن دانش مالی کار ریسکی ای هستش!
.
نگه داشتن پول یعنی از بین بردن پول
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!