ایده برای کسب و کار

ایده برای کسب و کار
.
خرید و فروش موتور سیکلت
.
– داخل بازار بگرد دنبال موتور سیکلت های ارزون و خراب
.
– فقط زمانی بخرشون که بدونی ایرادش از کجاست
.
– قطعات خرابش رو تعویض کن و یکم وقت بذار روی تمیز کردن و صاف کاری
.
– بفروشش
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!