بهترین معلم

بهترین معلم

بهترین معلم تو، آخرین اشتباه توست
.
ولی فقط در صورتی که بپذیرید که اشتباه کردید و کاملا تقصیر شما بوده.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!