سرعت بخشیدن به پیشرفت شخصی

سرعت بخشیدن به پیشرفت شخصی

۶ راه برای سرعت بخشیدن به پیشرفت شخصی
.
درس گرفتن از داستان های موفقیت و شکست
.
دنبال بقیه راه نیفت مسیر خودتو برو
.
هدفت رو دنبال کن
.
شنونده بهتری باشید
.
کنجکاو باشید و سوال بپرسید
.
برای اینکه چیزی رو یادبگیرید، اونو به بقیه آموزش بدید
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!