بزرگترین سود مالی در ۲۰ سالگی

بزرگترین سود مالی در 20 سالگی

بزرگترین سود مالی که میتونید به خودتون در سنین ۲۰
.
تا ۳۰ سالگی برسونید اینه که سعی نکنید کسی رو
.
تحت تاثیر قرار بدید. داخل یک خونه کوچک زندگی کنید
.
ماشین ساده سوار بشید، لباسای عادی بپوشید و با
.
شکیبایی دارایی و سرمایه ای رو جمع کنید که برای ۶ تا ۷
.
دهه ی بعدی آزادیتون رو تامین میکنه.
.
شما موافقید؟
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!