اگه شما بهشون بها ندید کوچک تر میشن

اگه شما بهشون بها ندید کوچک تر میشن

اگه شما بهشون بها ندید کوچک تر میشن.
.
هممون یک صدای درونی داریم که باهامون سخت گیرانه رفتار میکنه.
.
مطمعنم هممون یک صدای درونی دیگری هم داریم که باهامون مهربونه.
.
اگه خانوادمون هم باهامون سخت گیر بودن، این صدا هم سخت گیرانه عمل میکنه چون اینطوری یاد گرفته.
.
ولی با این حال مطمعنم میتونیم یاد بگیریم که با خودمون مهربون باشیم.
.
فقط باید تصمیم بگیرم و از همین الان شروع کنیم.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!