از همین الان شروع کن

اولین پادکستت افتضاح میشه .
اولین ویدئوت افتضاح میشه
.
اولین مقالت افتضاح میشه
.
اولین کار هنریت افتضاح میشه
.
اولین عکاسیت افتضاح میشه
.
اولین بازیت افتضاح میشه
.
ولی نمیشه ۵۰ سالت بشه و هنوز کارو شروع نکنی
.
پس کوتاه بیا و همین الان شروع کن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!