عادات خونگی که باید امتحان کنید

عادات خونگی که باید امتحان کنید

عادات خونگی که باید امتحان کنید
.
صفحات صبگاهی
.
روزتون رو با نوشتن هرچیزی که توی ذهنتونه روی کاغذ شروع کنید.
.
فکر نکنید چی میخواید بنویسید، فقط بنویسید.
.
برای ۵ دقیقه هر چی توی ذهنتونه بنویسید.
.
ذهنتون رو خالی کنید.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!