Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آرشیو برچسب: جهان بینی

 • زندگی متوسط نداشته باش!

  زندگی متوسط نداشته باش!

  من همیشه از مخاطب هام بازخورد میگیرم که ممکنه منفی هم باشه. من به این نظرات احترام میذارم و بهشون گوش میدم. اما در نهایت من کسی نیستم که اجازه بدم زندگیم که فرصتی تکرار نشدنیه بهم دیکته بشه.

  ادامه  ←
 • رابطه تمرکز و جذب

  رابطه تمرکز و جذب

  باید تمرین کنی که روی چیزهایی متمرکز باشی که بهت نیرو میدن و به جلو هلت میدن. روی افکار منفی تمرکز نکن بلکه روی مسائلی متمرکز شو که در کنترل تو هستن و سعی کن با قدم های کوچک شرایط رو بهتر کنی.

  ادامه  ←
 • به محصولتون ایمان دارید؟

  به محصولتون ایمان دارید؟

  مهمترین چیزی که باعث میشه فروش کمتری داشته باشی و به رویاهات نرسی، روش کار یا تکنیک ها و توانایی هات نیست و حتی تجربه و سابقه کاریت هم نیست. فقط یک کلمه است… باور

  ادامه  ←
 • برای موفقیت سخت تلاش کن

  برای موفقیت سخت تلاش کن

  یا برای رسیدن به خواسته هات سخت تلاش کن یا این کار رو انجام نده اما هیچوقت از شرایطی که توش هستی شکایت نکن!

  ادامه  ←
 • همیشه در حال توسعه

  همیشه در حال توسعه

  اگر قبول کنی هر اتفاقی دلیلی داره، آیا به این معنا نیست که داری تنبل بودن یا انتخاب های بدت در زندگی رو توجیه می کنی؟ چون میدونی رفیق هر اتفاقی که میفته علتی داره! نه! این یکی از بدترین بهانه هاییه که مردم میارن تا دیگه لازم نباشه بیشتر برای پیدا کردن علت ها …

  ادامه  ←
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!