اهدافت رو ترک نکن

اهدافت رو ترک نکن

نگذار کسانی که اهدافشون رو ترک کردن روی تو تاثیر بگذارن تا که تو هم اهدافت رو ترک کنی
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!