پنج قدم برای موفق شدن به عنوان یک کارآفرین

پنج قدم برای موفق شدن به عنوان یک کارآفرین
.
قدم اول:
چیزی رو ارائه بده که مردم بخوان بخرن
.
قدم دوم:
بدون معطلی برو سراغ کسب درآمد
.
قدم سوم:
راه های جدیدی پیدا کن که هزینه رو کاهش بدی
.
قدم چهارم:
همیشه مخارج رو بیشتر و درآمد رو کم تر درنظر بگیر
.
قدم پنجم:
خوره ی فروش و بازاریابی بشو
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!