اهداف هوشمندانه کارآفرینی

S-M-A-R-T
اهداف هوشمندانه کارآفرینی
.
مشخص: مشخص کن که میخوای به چی برسی
.
قابل سنجش: با عمل کردن، راه حل هارو پیدا کن
.
دست یافتنی: پشتکار یعنی موفقیت
.
واقع گرایانه: توانایی های خودتو بشناس و بهشون اعتماد کن
.
محدوده زمانی: میراثتو بساز
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!