هفت حقیقت تاریک درباره کارآفرینی

هفت حقیقت تاریک درباره کارآفرینی
.
۱. درجا پول درنمیاری
.
۲. زندگی شخصیت صدمه میبینه
.
۳. سعی به مدیریت کارهای مختلف روی تو تاثیر خودشو میگذاره
.
۴. احساساتت بر تو غلبه میکنه
.
۵. هیچ چیز اونطوری که فکرشو میکنی پیش نمیره
.
۶. تصمیماتی میگیری که باعث عذابت میشن
.
۷. شکست میخوری
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!