دائم درحال یادگیری باش

آدمای موفق:
دائم در حال یادگیری چیزهای جدیدن
.
آدمای ناموفق:
فکر میکنن همه چیز رو میدونن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!