چرا مردم امروز فردا میکنن؟

چرا مردم امروز فردا میکنن؟

چرا مردم امروز فردا میکنن؟
.
نقص در مهارت -> درستش کن
.
موانع خارجی -> یک راه دیگه پیدا کن
.
خود تخریبی -> بفهم که این حق تو هستش که موفق بشی
.
اعتیاد به در رفتن از زیر کار -> از اعتیادت به عنوان ابزار استفاده کن
.
واقعیت شناخته نشده -> علاقت رو پیدا کن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!