ویژگی افراد موفق در مقابل افراد ناموفق

ویژگی افراد موفق در مقابل افراد ناموفق

آدمای موفق:
.
روزانه مطالعه میکنن
.
از بقیه تعریف میکنن
.
تغییر رو میپذیرن
.
آدمارو میبخشن
.
راجع به ایده هاشون صحبت میکنن
.
دائم درحال یادگیری هستن
.
مسئولیت شکست هاشونو میپذیرن
.
بخشنده هستن
.
هدف مشخص میکنن و برنامه برای زندگیشون میریزن
.
آدمای ناموفق:
.
هر روز میشینن پای تلویزیون
.
از همه چیز انتقاد میکنن
.
از تغییر فرارین
.
کینه ای هستن
.
پشت سر آدما حرف میزنن
.
فکر میکنن همه چیو میدونن
.
شکست های خودشونو میندازن گردن بقیه
.
حس میکنن مالک همه چی هستن
.
هیچوقت هدف تعیین نمیکنن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!