چطوری هر چیزی رو بفروشیم

چطوری هر چیزی رو بفروشیم
.
تا به عنوان یک کارآفرین نجات پیدا کنیم
.
بذار بهت اعتماد کنن لازمه ی خرید، اعتماده
.
بذار ۹۰% مواقع اونا صحبت کنن
.
درباره محصولت رو راست باش
.
وقتی پشت تلفن درحال فروشی، بایست
.
خوش بین باش نه واقع بین
.
محصول مورد نیاز مردم رو بفروش
.
تمام انرژیت رو خرج پشتکارت کن
.
به مشتری وقت برای تصمیم بده
.
حساب کن چندتا “نه” میشنوی تا اینکه ”بله” رو بگیری
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!