چطوری در یک استارت آپ موفق بشیم

چطوری در یک استارت آپ موفق بشیم

چطوری در یک استارت آپ موفق بشیم
.
شرکای خوبی انتخاب کن
.
سریع اقدام کن
.
بگذار ایدت رشد کنه
.
مشتریات رو بشناس
.
سعی کن حداقال تعداد کمی از مشتریا عاشقت باشن
.
به مشتریات خدمات شگفت انگیز ارائه کن
.
به همون قدری که حساب میکنی میرسی
.
کم خرج کن
.
به مقدار لازم کسب کن
.
از حواس پرتی ها دوری کن
.
روحیت رو از دست نده
.
تسلیم نشو
.
زنده بمون
.
از همه مهم تر
.
مشتریت رو بشناس
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!