غیب شو و برو به کارت برس

غیب شو و برو به کارت برس

از خیلی از جشن های تولد گذشتم
.
از خیلی از مهمونی ها گذشتم
.
از خیلی از سفر ها گذشتم
.
در آخر، میزبان خیلی از مهمونی های سرتاسر دنیا شدم
.
غیب شو و برو به کارت برس تا وقتی که برگشتی، دنیا تورو نتونه بشناسه
.
پاتریک بت-دیوید
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!