زندگی کن چون فقط یکبار زندگی میکنی

زندگی کن چون فقط یکبار زندگی میکنی
.
و بهت قول میدم هرچقدر کاری که میخوای انجام بدی ترسناک به نظر بیاد،
.
پشیمونی از انجام ندادنش خیلی ترسناک تره
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!