مهم تعداد نیست مهم فروشه

مهم نیست ۱۰ هزار فالوور داشته باشی
.
اگه که اونا آمادگی خرید از شمارو نداشته باشن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!