هدفت مردم باشه

هدفت مردم باشه

اگه واقعا میخوای که برنده بشی یک راهی پیدا کن که به مردم وصل شی و بهشون خدمت کنی
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!