درست انتخاب کن

درست انتخاب کن

بعضی از مردم آرزو دارن که موفق بشن
.
درحالی که
.
بعضی از مردم هر روز صبح بیدار میشن
.
و برای رسیدن بهش تلاش میکنن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!