زندگی آسون تر نمیشه

زندگی آسون تر نمیشه
.
تو قوی تر میشی
.
وقتی داخل مسیر موفقیتت باشی، دائما با چالش هایی روبرو میشی.
.
و با گذروندن هرکدوم، قوی تر میشی.
.
تا اینکه یک روز به عقب نگاه میکنی و آدمی که قبلا بودی رو نمیشناسی.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!