اخلاق کاری

اخلاق کاری
.
فرق کسی که اهداف بلند مدتشو در اولویت قرار میده
.
با دوستاش که لذت های زودگذر رو در اولویت قرار میدن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!