خوشحالی از همه چیز مهم تره

خوشحالی از همه چیز مهم تره
.
کار رو برای پروسش انجام بده نه برای پاداشش
.
و اینطوری زندگیت خیلی بهتر میشه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!