از گذشتت درس بگیر

از گذشتت درس بگیر

گذشتت هیچوقت یک اشتباه نبوده اگه ازش درس گرفته باشی
.
همه اشتباه میکنن
.
حالا این اشتباه یا تورو میسازه
.
یا از بین میبره
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!