مشکل پول نیست

به یک میلیونر خود ساخته ۱,۰۰۰,۰۰۰ بده اونو تبدیل میکنه به ۱۰ میلیون
.
به کسی که ورشکستست ۱,۰۰۰,۰۰۰ بده همشو درجا خرج میکنه
.
مشکل پول نیست
.
باید اینارو بلد باشی
.
۱. قوانین پول
.
۲. مدیریت ریسک ها
.
۳. اخلاق کاری
.
۴. متواضع بودن
.
۵. کنجکاوی
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!