نصیحت برای شروع یک کسب و کار

نصیحت برای شروع یک کسب و کار

نصیحت ریچارد برنسون برای شروع یک کسب و کار
.
از کم شروع کن
از کم شروع کن ولی بزرگ فکر کن، همیشه به اتفاق بعدی فکر کن، به توسعه کسب و کارت، به اینکه چطوری میتونی ایدت رو جهانی کنی .
از فرصت ها استفاده کن
برو و آدم های هم عقیده با خودت رو پیدا کن همیشه از فرصت ها استفاده کن و یاد بگیر که چطوری بیشترین بهره رو از اونا داخل مسیرت ببری
.
برو دنبال علایقت
وقتی که کاری رو که دوست داری انجام میدی، به کارت ادامه میدی حتی اگه شرایط سخت بشه که میشه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!