هرچی باهوش تر بشی کم تر حرف میزنی

هرچی باهوش تر بشی کم تر حرف میزنی

هرچی باهوش تر بشی کم تر حرف میزنی
.
کم کم یاد میگیری که هر کسی لیاقت بحث کردن رو نداره
.
زمانت با ارزشه
.
انرژیت با ارزشه
.
نباید هیچکدومو سر آدم هایی که لیاقت ندارن هدر بدی
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!