چرا باید دایره دوستیت رو عوض کنی

چرا باید دایره دوستیت رو عوض کنی

چرا باید دایره دوستیت رو عوض کنی
.
تو: *دانشگاه رو ول میکنی*
دوستات: تو بدون دانشگاه به هیچ جایی نمیرسی
.
تو: *کسب و کار راه میندازی*
دوستات: موفق نمیشی، شغل اداری امنه
.
تو: *پول سرمایه گذاری میکنی تا به پول برسی*
دوستات: درآمد بالا یک افسانست
.
آیا دوستات واقعا میخوان که پیروز بشی یا اینکه حسودی میکنن؟
.
نظر شما چیه؟
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!