سیستم آموزشیمون

سیستم آموزشیمون

سیستم آموزشیمون
.
برای اینکه سنجش عادلانه باشه
.
همه باید در یک آزمون شرکت کنن: لطفا از اون درخت بالا برید
.
درسته؟
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!