دیدگاه خیلی مهمه

دنیا تبدیل نشده به جای بدتری برای زندگی کردن
.
ما فقط بالاخره تکنولوژیش رو داریم تا حقیقت رو برملا کنیم
.
دیدگاه خیلی مهمه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!