رهبرها اول خودشون حرکت میکنن

رهبرها اول خودشون حرکت میکنن

رهبرها اول خودشون حرکت میکنن
.
خیلی از شرکت ها میگن که مردم براشون اهمیت دارن
.
ولی خیلیاشون مثل اینکه متوجه نیستن که ارزش گذاری برای مردم خیلی میتونه به شرکتشون کمک کنه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!