بیرون منطقه امنت رو تجربه کن

بیرون منطقه امنت رو تجربه کن

باید از منطقه امنت بیرون بیای.
.
بی پولی رو تجربه کن.
.
یک سری از دوستاتو از دست بده.
.
چند شب نخواب.
.
خیلی از آدما اینو درک نمیکنن.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!