کارتو بده به آدمای باهوش

کارتو بده به آدمای باهوش

استخدام کردن آدم های باهوش و گفتن بهشون که چیکار کنن عقلانی نیست؛
.
ما آدمای باهوش رو استخدام میکنیم تا اونا به ما بگن که چیکار کنیم
.
– استیو جابز
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!