آدمای مخرب

آدمای مخرب

وقتی یک آدم مخرب نتونه کنترلت کنه
.
سعی میکنه دید بقیه نسبت به تو رو کنترل کنه
.
چیزایی که پشت سرت میگه خیلی نامردیه
.
ولی نگذار روت تاثیر بگذاره، اطمینان داشته باش
.
که بقیه به حقیقت میرسن، همونطوری که تو رسیدی
.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!