۲ سال پشت سر هم تلاش کن

دو سال پشت سر هم روزانه تلاش کنید
.
جواب طلایی همینه
.
. براتون پول میسازه
.
. براتون مخاطب جمع میکنه
.
. بیشتر مشکلاتتون رو حل میکنه
.
. استحکام مورد نیاز برای زندگی رو بهتون میبخشه
.
. بهتون یاد میده که کسایی که موفق شدن داستان موفقیتشون اون نسخه فشرده شده ای که داخل مصاحبه پادکست تعریف میکنن نیست بلکه برای اینه که عهد بستن که هر روز در شرایط سخت تلاش کنن با اینکه رنج میکشیدن و حتی به نظر میرسیده که نتیجه ای نگیرن
.
ولی هیچکس این نصیحت رو گوش نمیده چون روزانه پشت سر هم تلاش کردن برای دو سال، قابل گذاشتن در مایکروفر نیست.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!