خوشبختی واقعی پول نیست

خوشبختی واقعی پول نیست

معتقدم همه باید
پولدار و مشهور بشن
و هرکاری که تا حالا دلشون
میخواسته انجام بدن
تا بفهمن که خوشبختی
واقعی این نیست
.
– جیم کری
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!