خودتو با کسی مقایسه نکن

زندگی یا کسب و کار خودتون رو با کس دیگری مقایسه نکنید
.
از همین جایی که هستید شروع کنید و هرکاری که لازمه انجام بدید تا به مرحله بعدی در زندگی برسید.
.
هر رئیسی، از کارمندی شروع کرده
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!