چیو تو زندگیت عوض میکنی؟

اگه قدرت اینو داشتید که
هرچیزی رو راجع به زندگیتون تغییر بدید
چه چیزی رو تغییر میدادید؟
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!