به حست اعتماد کن

در دین، بهش میگیم روح
.
در علم، بهش میگیم انرژی
.
خودمون، بهش میگیم احساس
.
کل حرفم اینه که، بهش اعتماد کن.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!