در سکوت پیشرفت کنید

یک ذهن آرام میتونه خیلی بهتر از یک ذهن خسته کار کنه.
.
بعضی وقتا کارهای اضافی توی زندگیمون خیلی زیاد میشن طوری که نتونیم تشخیص بدیم باید چیکار کنیم.
.
ذهن اونقدر درگیر میشه که ترس و استرس و نا امیدی بروز میده.
.
بذارید آرامش محافظ قلبتون باشه و دائما ذهنتون رو خالی کنید.
.
صبور باشید و در سکوت کار کنید.
.
یک دانه در سکوت رشد میکنه
.
ولی یک درخت با صدای زیادی میفته.
.
تخریب صدا داره ولی
.
پیشرفت بی صداست.
.
این قدرته سکوته
.
در سکوت پیشرفت کنید
.
– کنفوسیوس
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!