شکرگزار باش

شکرگزار باش

یکی از عادت های افراد موفق داشتن
Gratitude
یا شکرگزاریه…سه چیز که براشون شکرگزارید رو بگید.
.
بیدار شدم.
.
لباس برای پوشیدن دارم.
.
آب برای نوشیدن دارم.
.
غذا برای خوردن دارم.
.
زندگی خوبه.
.
خداروشکر میکنم.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!