تبدیل علاقه به واقعیت

تبدیل علاقه به واقعیت

ببینید به چه چیزی علاقه مندید و هرکاری که نیازه انجام بدید تا به واقعیت تبدیلش کنید.
.
آیا عاداتی ثابت برای موفقیت دارید؟
.
و از اون مهم تر، صادقانه آیا دائما انجامشون میدید؟
.
اگه برای جواب به این سوال ها دو دل بودید، باید نقطه تمرکزتون رو تغییر بدید.
.
بدون ثبات، هیچ چیزی قابل انجام نیست.
.
هرکاری رو انجام بده که به اهدافت برسی.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!