خودآموزی

من حتما باید برم دانشگاه تا بتونم موفق شم؟الان دیگه خود آموزی بین مردم جا افتاده.خود آموزی به زندگی و حرفه ی من شکل داده.
.
علاقه من به رسوندن معلومات و توانایی ها و دیدگاه به دست مردم تبدیل به اشتیاق شده.
.
تاثیر و احساس رضایتی که خود آموزی داره، کاملا زندگی عوض کنه!
.
امیدوارم همه تجربش کنن.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!