نیاز به ثبات شخصیت

نیاز به ثبات شخصیت

قوی ترین نیرو در شخصیت انسان نیاز به ثبات در شخصیت خودمونه.
.
ما هممون یک شخصیتی داریم.
.
مجموعه ای از باور ها که مشخص میکنه ما کی هستیم و چه کاری رو باید و نباید انجام بدیم و چه کاری رو نخواهیم کرد که بر اساس گذشته ما ساخته میشه، چه گذشته تلخ و چه شیرین.
.
چرا شخصیت مهمه که بررسی بشه؟ چون اعتقاداتمون زندگیمون رو شکل میدن. باورها، رفتارهارو کنترل میکنن.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!