سختی وادار به عملت میکنه

ما داخل برهه جالبی زندگی میکنیم.
.
الان هیجان انگیز ترین زمان ممکن برای زندگیه.
.
ولی با این حال فشار زندگی مدرن نا امیدی و ناراحتی رو تبدیل به عادت کرده.
.
هدف از سختی ها اینه که مارو وادار به عمل کنن.
.
نه اینکه باعث رنج بشن.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!